เหตุผลที่เลือกเรา

เหตุผล
ที่เลือกเรา

1. มีความเป็นมืออาชีพ

บริษัทเบทเตอร์แพคได้ดำเนินธุรกิจด้านเครื่องจักรแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ เป็นระยะเวลานานกว่า 50 ปี ทีมงานของเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรเหล่านี้เป็นอย่างดี

2. บริษัทคู่ค้าที่แข็งแกร่ง

เรามีบริษัทคู่ค้าหลากหลายบริษัท ซึ่งมาจากหลายๆ ประเทศ พวกเราทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าของเรา

3. มีมารตฐานในการดำเนินงาน

ทุกกระบวนการ มีขั้นตอนทำงานที่ชัดเจน ทำงานเป็นระบบระเบียบ ตั้งแต่การวางแผน, ตรวจสอบ, ประเมินผล, เราปรับปรุงแก้ไขวิธีการที่เหมาะสม เพื่อคุณภาพการบริการสูงสุด

4. มีการสอนวิธีการใช้งานเครื่องจักรทุกครั้ง

ในทุกครั้งที่มีการส่งและติดตั้งเครื่องจักร ช่างบริการของบริษัทจะสอนขั้นตอนการใช้งานที่ถูกต้อง, ทดสอบเดินเครื่องใช้งานกับสินค้าจริงของลูกค้าเพื่อความถูกต้อง และให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ ตลอดจนการทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง และวิธีถอดชิ้นส่วน เพื่อล้างทำความสะอาดหลังปิดใช้งานเครื่องในแต่ละวัน

5. การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมช่างของเรา เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ สามารถเข้าถึงลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมให้คำแนะนำวิธีการหลีกเลี่ยงและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

6. มีเครื่องจักรที่หลากหลาย

เรามีเครื่องจักรที่หลากหลาย ทั้งการแปรรูปอาหาร และการบรรจุหีบห่อ โดยมีกำลังการผลิตที่เหมาะสมกับบริษัทที่มีจำนวนการผลิตน้อย ไปจนถึง โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร เราสามารถออกแบบไลน์การผลิตตั้งแต่เริ่มต้นการแปรรูปวัตถุดิบจนเสร็จสิ้นกระบวนการ แพ็คลงบรรจุภัณฑ์พร้อมจัดจำหน่าย(เทิร์นคีย์) เช่น ไลน์การผลิตอาหารพร้อมรับประทาน, ไลน์การผลิตขนมขบเคี้ยว, และไลน์การผลิตสินค้าอุปโภคประเภทต่างๆ เป็นต้น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับ นโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว