โทร: 02-886-9000

เครื่องอบอาหารด้วยไอน้ำยิ่งยวด (รุ่น สายพานลำเลียงต่อเนื่อง)

เครื่องจักรแปรรูปด้วยความร้อน

เครื่องอบอาหารด้วยไอน้ำยิ่งยวด (รุ่น สายพานลำเลียงต่อเนื่อง)
เครื่องอบอาหารด้วยไอน้ำยิ่งยวด (รุ่น สายพานลำเลียงต่อเนื่อง)
เครื่องอบอาหารด้วยไอน้ำยิ่งยวด รุ่น สายพานลำเลียงต่อเนื่อง เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ โดยมีกำลังการผลิตได้มากกว่า 170 กก./ชั่วโมง

408/2 ถนน.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

อีเมล : contact@betterpack.co.th
โทร : 02-886-9000 (20 lines)  แฟ็กซ์ : 02-886-9393 (3 LINES)