โทร: 02-886-9000

เครื่องหุงข้าวอัตโนมัติ

เครื่องจักรแปรรูปด้วยความร้อน

เครื่องหุงข้าวอัตโนมัติ
เครื่องหุงข้าวอัตโนมัติ
ระบบหุงข้าวอัตโนมัติ ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การซาวข้าวตวงข้าวและน้ำ การหุงระบบต่อเนื่องอัตโนมัติ โดยไม่ต้องพึ่งพาแรงงานคน สามารถปรับตั้งความแรงของไฟ ปริมาณน้ำและปริมาณข้าวได้อย่างเที่ยงตรง โดยที่ยังสามารถเพิ่มส่วนผสมของอาหารชนิดอื่นลงในข้าวได้ เช่น ชิ้นเนื้อสัตว์เป็นต้น

408/2 ถนน.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

อีเมล : contact@betterpack.co.th
โทร : 02-886-9000 (20 lines)  แฟ็กซ์ : 02-886-9393 (3 LINES)