โทร: 02-886-9000

เครื่องฆ่าเชื้อ ชนิดฉีดสเปรนฺน้ำร้อน

เครื่องจักรแปรรูปด้วยความร้อน

เครื่องฆ่าเชื้อ ชนิดฉีดสเปรนฺน้ำร้อน
เครื่องฆ่าเชื้อ ชนิดฉีดสเปรนฺน้ำร้อน

ควบคุมความดันในห้องฆ่าเชื้อได้อย่างสมบูรณ์ ให้ความร้อนต่อผลิตภัฑ์โดยทางอ้อม ควบคุมอุณหภูมิเท่ากันทุกจุดภายในห้องฆ่าเชื้อ ส่งผลให้สามารถควบคุมค่า F0 และไม่ให้อาหารได้รับความร้อนนานเกินสมควร

408/2 ถนน.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

อีเมล : contact@betterpack.co.th
โทร : 02-886-9000 (20 lines)  แฟ็กซ์ : 02-886-9393 (3 LINES)